Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Theories and Techniques in Measurement and Evaluation
Code
EB 580
Course Info
Klasik test kuramının temel ilkeleri. Test sonuçlarının yorumlanması. Ölçmenin doğası; güvenirlik, geçerlik; normlar ve ölçme birimleri; öğretmen yapımı testler; notlar ve not verme sistemleri, bu alandaki son gelişmeler.
Credit
3
ECTS
Design ~GAÜN WebTeam