Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Theories and Techniques in Measurement and Evaluation
Code
EB 580
Course Info
Klasik test kuramının temel ilkeleri. Test sonuçlarının yorumlanması. Ölçmenin doğası; güvenirlik, geçerlik; normlar ve ölçme birimleri; öğretmen yapımı testler; notlar ve not verme sistemleri, bu alandaki son gelişmeler.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam