Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Administration Problems in Educational Organizations
Code
EB 568
Course Info
Eğitim örgütlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve etkileşiminde karşılaşılan sorunlar. Karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, iletişim ve denetim süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar ve çözümler. Okullarda iş gören, öğrenci ve eğitim-öğretim hizmetlerine ilişkin yönetsel sorunlar. Okul işletmesi, okul-toplum ilişkisi ve eğitimin kalitesine ilişkin yönetsel sorunlar ve çözümler.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam