Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
School as a Social System
Code
EB 566
Course Info
Toplumsal sistemler olarak eğitim kurumlarının analizi. Örgüt tipolojilerinin yanı sıra modern örgüt kuramlarının tekrarı. Eğitim örgütlerinde rol, sorumluluk, otorite ve statü. Eğitimde iş doyumu, güdülenme ve iş ortamı.  
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam