Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Administration Processes
Code
EB 564
Course Info
Karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, iletişim ve denetim gibi yönetimin işlevlerinin tanımı ve temel nitelikleri. Örgütsel motivasyon kavramı ve kapsamı. Örgütlerde gruplar: özellikleri, işlevleri ve grup dinamikleri. Örgütsel çatışma: türleri, kaynakları ve yönetimi.  Örgütlerde stres: örgütsel stres faktörleri ve stres yönetimi. Zaman yönetimi: zamanın anlamı ve kapsamı. Yöneticilerin zamanı etkili kullanma yöntemleri. Toplantılarda zaman yönetimi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam