Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Educational Statistics
Code
EB 563
Course Info
Sosyal Bilimler ve eğitim araştırmalarında desen geliştirme; araştırma desenlerine uygun veri analiz (çözümleme) yöntemleri. Ölçek geliştirme ve alandan veri toplama; verilerin SPSS ortamında çözümlenmesi. Temel istatistik işlemler; araştırma verilerinin bilimsel rapora dönüştürülmesi.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam