Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Contemporary Psychological Counseling Theories
Code
EB 510
Course Info
Çağdaş psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavramlar, ilke ve teknikler.  
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam