Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Introduction to Administrative Sciences
Code
EB 417
Course Info
Yönetim kavramı, tanımı ve amacı. Yönetici kavramı, çağdaş yönetici profili, yöneticilik ve liderlik. Kamu yönetimi ve özel yönetim. Örgüt kavramı, tanımı ve kapsamı. Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Tarım toplumu öncesi ve sonrası yönetim. Sanayi toplumunda yönetim. Çağdaş yönetim teknikleri: amaçlara göre yönetim, örgüt geliştirme, örgütsel değişim ve reorganizasyon. Entropi ve sinerji kavramları.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam