Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Introduction to Education
Code
EB 411
Course Info
Bir meslek olarak öğretim: Öğretimde gereksinim duyulan bilgi ve beceriler, ilişkiler ve sorunlar. Eğitimin amacı. Eğitimin felsefi, toplumsal, psikolojik ve ekonomik temelleri. Türk Eğitim Sisteminin temel özellikleri, sorunları ve öncelikli konuları.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam