Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Tez Yazım Kılavuzu 20 December 2013
Course Details
Course Title
PROVINCE
Code
UTİL800-850
Course Info
Yükseklisans öğrencilerine, yüksek lisans programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir derstir. Danışmanlar, yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans çalışmalarına ilişkin soruları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler.
Credit
ECTS
Design ~GAÜN WebTeam