Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Tez Yazım Kılavuzu 20 December 2013
Course Details
Course Title
DIGITAL ECONOMICS
Code
UTİL517
Course Info
İletişim dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler ve bunların haberleşme dünyasında yarattığı değişimlerin, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal alanlarla etkileşimi. Sanayi toplumundan enformasyon toplumuna geçiş. Dijital enformasyon ürünleri piyasası analizleri.
Credit
3
ECTS
Design ~GAÜN WebTeam