Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Tez Yazım Kılavuzu 20 December 2013
Course Details
Course Title
CURRENT TOPICS ABOUT INTERNATIONAL TRADE
Code
UTİL516
Course Info
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin çalışanlar, tüketiciler ve şirketler üzerindeki etkileri. Şirket düzeyindeki üretkenlik tedbirlerinin yanı sıra ticaret ve doğrudan yabancı yatırımların ve ticaretin üretkenlik üzerindeki etkileri. Serbest ticaret bölgeleri, ortak para birimi bölgeleri ve internet işlemleri gibi ticaretin akışı üzerinde etkisi olan diğer konular.
Credit
3
ECTS
Design ~GAÜN WebTeam