Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Tez Yazım Kılavuzu 20 December 2013
Course Details
Course Title
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
Code
EKON110
Course Info
Kavramsal çerçeve, eski Yunan ve Roma, orta çağın iktisadi yapılanması, feodalite, feodalitenin kurumları ve bozulma süreci, kapitalizmin kurumları, Sanayi Devrimi ve sonuçları, modern dünya sisteminin oluşması, çağdaş ekonomiler.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam