Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
GENETIC DISEASES
Code
BİYO466
Course Info
İnsanlarda genetik hastalıkların sınıflandırılması , tek gen hastalıkları ve multifaktöryel hastalıkların genetiği, hastalık genlerinin tanımlanması, mutasyonlar, kromozomal anomaliler, genetik hastalıkların moleküler temelleri, moleküler tanı yöntemleri, genetik hastalıkların tedavisi, kanser genetiği, gelişimsel anomaliler, genetik risk değerlendirilmesi
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam