Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
PARASITE PLANTS
Code
BİYO454
Course Info
Parazit tipleri, ekolojisi, çimlenmesi, konak-parazit ilişkileri, parazit bitki ile konukçu bitki arasındaki mineral ilişkileri, karbon ve azot ilişkileri, su ilişkileri, parazit bitkilerin üreme biyolojisi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam