Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
ENTER MOLECULAR GENETIC
Code
BİYO420
Course Info
Genetikte etken moleküllerin tanımı, gen aktarımı ve gen ekspresyonunda temel ilkeler, gene karşı gen gene karşı protein hipotezleri, vektörler, translokasyon, inversiyon, transkripsiyon, basit operon modelleri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam