Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
LIMNOLOGY
Code
BİYO418
Course Info
Tatlı suların sınıflandırılması, göller ve akarsuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi. Suyun fiziko-kimyasal özelliklerinin tatlı su canlıları üzerine olan etkileri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam