Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
MICROBIAL PHYSIOLOGY
Code
BİYO406
Course Info
Bakterilerin hücre yapısı, sporları, gelişmesi gelişmeye etki eden faktörler, karbonhidrat metabolizması ve enerji üretimi, azotlu bileşiklerin metabolizması, amino asitlerin biyosentezi, DNA-RNA ve proteinlerin sentezi, mikrobiyal genetik mutantların seçim yöntemleri ve prokaryotlarda genetik materyalin transferi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam