Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
HABITAT BIOLOGY
Code
BİYO402
Course Info
Çevrenin tanımı, populasyonlar arası ilişkiler, canlı organizmayı etkileyen fiziksel ve biyolojik faktörler, hava, su, toprak, ses, nükleer ve besin kirlenmesinin kaynakları, canlılara etkileri ve etki mekanizmaları. Sürdürülebilir dünya, ekolojik denge, kirlenmenin önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevresel koruma ve düzenlemelerde yeni yaklaşımlar, Çevre Hukuku, Çevre Politikası, Çevre Planlaması, Çevre Sağlığı.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam