Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
PARASITE PROTOZOONS
Code
BİYO467
Course Info
Protozoolojinin tanımı, konusu, genel özellikleri, Protozoonların;  morfolojisi , fizyolojisi, ekolojisi ve immunite, Ciliophora, Myxozoa, Microspora, Apicomplexa, Sarcomastigophora
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam