Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
ANALYSIS METHODS OF PLANT PHYSIOLOGY
Code
BİYO459
Course Info
Bitki örneklerinin alınması, kurutma, öğütme; bitki materyallerini parçalama yöntemleri, yaş yakma, kuru yakma, bitki materyallerinde ekstraksiyon analitik işlemler, karbohidrat analizleri, total şeker, indirgeniciler, hücre bileşenleri, lignin, selüloz ve lipit gibi organik maddeler, protein-amino asit element analizleri, atomik absobsiyon yöntemi, Cu, Zn, Fe, Mn, v. s. ; Spektro yöntem P, DAg, v. s., renk pigmentlerinin ayrıştırılması ve analizleri, vitamin analizi, bitkisel hormon analiz yöntemleri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam