Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
OCEANOGRAPHY
Code
BİYO451
Course Info
Denizlerin biyolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi. Bu özelliklerin canlılar üzerine olan etkilerinin tartışılması. Denizel üretim ve üretim üzerinde etkili olan çevresel faktörlerin incelenmesi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam