Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
HYDROBOTANY
Code
BİYO427
Course Info
Suların sınıflandırılması. Akuatik habitatlarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler. Deniz ve iç sulardaki dominant organizmalar. Su bitkilerinin sınıflandırılması ve genel özelikleri, çeşitli su organizmalarının özellikleri. Çeşitli su ortamlarında bulunan bitkiler. Fitoplanktonlar, Ötrifikasyon Red-tide ve Bloom, akuatik ortamlarda indikatör organizmalar, su kirliliği ve etkileri. Su bitkilerinin ekonomik önemi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam