Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
PLANT EMBRYOLOGY
Code
BİYO423
Course Info
In-vitro ve in-vivoda tek hücreden bitki oluşumuna değin geçen süre içerisinde meydana gelen sitolojik ve morfolojik farklılaşmalar, bitki hücrelerinin totipotens özellikleri ve molelüler embriyogenesis, bitki guruplarının gelişimlerini karşılaştırılması, Gymnospermae ve Angiospermae’de üreme, mikrosporogenez ve makrorsporogenez, polinasyon ve çeşitleri, döllenme ve embriyo oluşumu, tohumların sınıflandırılması ve dağılım mekanizmaları
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam