Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ADVANCE MOLECULAR BIOLOGY
Code
BİYO419
Course Info
Memeli, bitki ve mikrorganizmaların transformasyonu, transgenik organizmaları belirleme yöntemleri, transformasyonu etkileyen faktörler, genetik kütüphanelerin hazırlanması ve kullanım alanları, prokaryotik ve ökaryotik organizmalardan gen izolasyonları, kromozom haritalarının elde edilmesi, AFLP ve DNA mikroarray uygulamaları, RNA modifikasyonları. DNA markır sistemleri, proteomiks ve genomiks uygulama alanları.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam