Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
DEFENSE SYSTEMS OF ORGANISMS
Code
BİYO413
Course Info
İmmünoloji biliminin tanımı, tarihçesi, antijen, antikor, enzim, substrat tanımları, bağışıklık, immunite, pre-immunite, aşı, serum, antiserum, protein bazlı bağışıklık, gen bazlı bağışıklık, yatay ve dikey bağışıklık, immünolojik testler.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam