Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY LABORATORY
Code
BİYO360
Course Info
Kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve, tohum, meristemler, vasküler kambiyum, epidermis, parankima, kollenkima, sklerenkima ksilem, floem, salgı sistemi ve periderm’in morfolojik ve anatomik açıdan incelenmesi.
Credit
1
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam