Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
MOLECULAR BIOLOGY II
Code
BİYO312
Course Info
Markır sistemleri, nükleik asit hibridizasyonları, genetik çeşitlilik analizleri, gen izolasyon sistemleri, genom yapı ve analizleri
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam