Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
Code
BİYO310
Course Info
Meristem doku, kambiyum, koruyucu doku, temel doku, mekaniksel sistem, iletim sistemi, salgı sistemi, ayrıntılı yapıları ile kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohumun sınıflandırılmasına esas teşkil eden genel karakterler, morfolojileri, anatomileri ve metamorfozları.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam