Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
ANIMAL PHYSIOLOGY II
Code
BİYO306
Course Info
Hayvan sinir sistemini fizyolojisi, merkezi ve periferik sinirler, sinir sisteminin gelişmesi, ilkel hayvandan insana kadar sinir sisteminin gelişimi, kas fizyolojisi ve gelişimi, üreme sistemlerinin fizyolojisi, duyu organları fizyolojisi, tek hücrelilerden insana kadar gelişim tipleri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam