Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BIYOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DOKTORA BURSU 14 December 2017
ÇAĞRI 31 October 2017
Burs Başvuru 24 October 2017
Course Details
Course Title
BIOGEOGRAPHY
Code
BİYO313
Course Info
Coğrafyanın tarihçesi ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi. Bitkilerin yayılışı ve göçü, yayılışı sınırlayan engeller. Bu günkü bitki alanlarının kökeni ve coğrafik dağılışları. Dünyadaki flora bölgeleri ve floristik birimlerin sınıflandırılması. Bitki formasyonları ve sınıfları. Kara köprüleri, karaların ve denizlerin zoocoğrafik bölgeleri ve hayvan ve göçleri incelenecektir. Türkiye zoocoğrafyasının ve fitocoğrafyasının özellikleri
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam