Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Boundary Value Problems
Code
MAT486
Course Info
İki-Nokta Sınır Değer Problemleri; tanım, örnekler, çözümün varlığı ve tekliği, çözümlerin vektör uzayı, çekirdek, çözümlerin sayısı. Lineer Homojen Sınır-Değer Problemleri; özdeğer ve özfonksiyonlar. Sturm-Liouville Sınır-Değer Problemleri; Lagrange özdeşliği, özfonksiyonların ortogonalliği, kendine eş problemler. Homojen Olmayan Sınır Değer Problemeleri; homojen olmayan Sturm-Liouville problemleri, homojen olmayan ısı iletim problemleri. Tekil Sturm-Liouville Problemleri; tanım, sürekli spektrum, dairesel elastik bir mambranın titreşimleri (Bessel seri açılımı). Ortogonal Fonksiyonların Serileri; yakınsama, tamlık.Green Fonksiyonu Teknikleri; Green fonksiyonu, Dirac delta fonksiyonu, değiştirilmiş Green fonksiyonu
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam