Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Dynamic Systems II
Code
MAT476
Course Info
Lineer diferensiyel denklem sistemleri için kritik noktalar ve kararlılık özelikleri. Lineer olmayan diferensiyel denklem sistemlerinin basit kritik noktaları, Lyapunov doğrudan yöntemi ve global asimptotik kararlılık, Routh-Hurwitz koşulları. Periyodik çözümler, Poincare - Bendixson teoremi. Fark denklemi ve diferensiyel denklem ilişkisi, sabit katsayılı lineer fark denklem sistemleri ve çözümleri. Birinci ve ikinci basamaktan lineer fark denklemleri  ve kararlılık koşulları.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam