Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
AYRIK GRUPLAR
Code
MAT482
Course Info
Topolojik gruplar; Topolojik dönüşüm grupları; Örtmeler; PSL (2,R) grubu ve bunun özel alt grupları; Hiperbolik geometri; Hiperbolik alan; Gauss-Bonet formilü; Fuksiyon gruplar ve cebirsel özellikleri;Temel bölgeler.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam