Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
YAKLAŞIM TEMELLERİ I
Code
MAT491
Course Info
Yaklaşıma giriş, yaklaşımın amacı. Yaklaşım fonksiyonel ilişkisi. Yaklaşım teorisinin tanımı, yaklaşıklar, yaklaşım polinomu. Yaklaşım teorisinde varlık, teklik teoremi, konvekslik ve kesin konvekslik. Weierstrass yaklaşım teoremi. Chebyshev polinomları, düzgün yaklaşım. Cebirsel polinomlarla yaklaşım, trigonometrik polinomlarla yaklaşım
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam