Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
MATEMATİK EĞİTİM YÖNTEMLERİ
Code
MAT392
Course Info
Öğretme stratejisi ve yöntem kavramı. Çalışma disiplini olarak matematiğin gelişimi, ortaöğretimde matematiğin öğretilmesi ilkeleri gözönünde tutularak farklı öğretme yöntemlerinin sınıf içinde uygulanması, sınıf gözlemlerini kapsayan öğretme pratiği ve alan deneyimi kazandırma, sınıf koşullarının düzenlenmesi, öğretme için hazırlanacak planın geliştirilmesi.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam