Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
Matrix Analysis
Code
MAT382
Course Info
Özdeğer ve Öz Vektörler. Cayley-Hamilton Teoremi. Polinom Matrisler. Polinom Matrislerin Toplam, Çarpım ve Bölümleri. Denk Matrisler.Denk Matrislerde Smith Normal Form. Benzerlik ve Benzerlikle İlgili Teoremler. Bir Matrisin Minumum Polinomu. Bir Matrise Benzer Olan Rasyonel Kanonik, Jacobsan ve Jordan Kanonik Formları. Matris Fonksiyon Tanımı, Matris Fonksiyonlarında Süreklilik, Limit, Türev ve İntegral Kavramları. Matris Serileri. Üstel Matris Fonksiyonu. Matris Fonksiyonlarının Cayley-Hamilton Teoremi Yardımıyla Hesaplanması. Sabit Katsayılı Diferansiyel Denklem Sistemlerinin, Öz Vektörler, Smith Normal Form ve Üstel Matris Fonksiyonları ile Çözümleri.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam