Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
MATEMATİK TARİHİ
Code
MAT391
Course Info
Eski Mısır ve Mezopotamya Uygarlığında Matematik; Eski Yunan kültüründe matematikte gelişmeler.; Orta çağda İslam ülkelerinde matematik, Descartes den sonra müslüman matematikçilerin matematiğe katkıları, matematikteteki temel kavramlar formasyonu.
Credit
4
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam