Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
KÜLTÜR İNCELEMELERI
Code
SOS313
Course Info
Kültürü Anlamak; Kültüre Klasik Yaklaşımlar; Kültüre Çağdaş Yaklaşımlar; Modernizm, Postmodernizm ve Ahlak Düzeninin Yeniden İnşası; Küreselleşme ve Kültür; Kültür ve Bilinç Endüstrisi; Toplumsal Farklılaşmanın Yeni Eksenleri; Kültürel Üretim ve Kültürün Üretimi; Kültür ve Disiplin; Farklılaşan Kimlikler; Kimlik Piyasası; Kimlikler Üzerinde Pazarlık; Gündelik Yaşamı Tanımak.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam