Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
TÜRKIYE’DE KADIN ÇALIŞMALARI
Code
SOS410
Course Info
Osmanlıdan günümüze kadın hareketinin gelişimi, geçirdiği dönüşümler, özellikle 1980’lerden sonra tekrar görünür olan kadın hareketinin kurumsallaşması, kadın hareketinin ve feminist tartışmaların üniversitelere taşınması, kadın hareketinin Türkiye’deki tartışma konuları ve farklı feminizmlerin gündemleri.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam