Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
NITEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI
Code
SOS409
Course Info
Sosyal Bilim ve Araştırma; Nitel Araştırmanın Adımları; Nitel Örnekleme ve Anket oluşturma; Literatür ve İçerik Analizi; Nitel Veri Toplama Teknikleri; Toplumsal Araştırmada Güvenilirlik, Geçerlilik ve Etik; Saha Araştırması; Tarihsel Karşılaştırmalı Araştırma; Nitel Veri Analizi; Kodlama ve Kavram oluşturma; Nitel Veriler İçin Analitik Stratejiler; Nitel Verinin Raporlandırılması; Nitel Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Sunumu.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam