Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
CINSIYET VE TOPLUM
Code
SOS405
Course Info
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının tanımı, kadınlık ve erkekliğin toplumsal inşası ve bununla ilgili farklı yaklaşımlar, ataerkilliğin ilişkili olduğu ana yapılar, toplumsal cinsiyet düzeni/rejimi, toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk ve etnisite tartışmaları.
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam