Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
ÇAĞDAŞ SOSYAL KURAMLAR-I
Code
SOS401
Course Info
Sigmund Freud, Simgesel Etkileşimcilik, Eylem ve Yapı, Hegemonya, Göstergebilim
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam