Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ÇAĞDAŞ SOSYAL KURAMLAR-I
Code
SOS401
Course Info
Sigmund Freud, Simgesel Etkileşimcilik, Eylem ve Yapı, Hegemonya, Göstergebilim
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam