Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
BEDEN SOSYOLOJISI
Code
SOS315
Course Info
Bedenin aydınlanma geleneği, sosyoloji, antropoloji ve fenomonolojideki yerini takip etmek. Beden ile ilişkili olan iktidar, ataerkillik, cinsellik, sağlık ve tüketim konularını analiz etmek.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam