Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
TÜRKIYE’NIN TOPLUMSAL YAPISI-II
Code
SOS306
Course Info
Türkiye’de ekonomik, politik ve kültürel yapılar; sınıflar arası ilişkiler, ve toplumsal dönüşüm.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam