Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
TOPLUMSAL DEĞIŞIME-II
Code
SOS302
Course Info
Yapısal-İşlevsel Kuramlar: Merton, Parsons, Kıray, Ogburn ; Çatışma Kuramları: Dahrendorf, Pareto; Neo-Evrimciler; Modernleşme ve Ötesi; Küçük boy kuramlar, Hagen, Moreno, LaPier; Küreselleşme, Postmodernizm-Modernizm tartışmaları, yeni kuramsal ; yaklaşımlar(Wallerstein, Habermas, Giddens)
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam