Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
TOPLUMSAL DEĞIŞME-I
Code
SOS301
Course Info
Toplumsal Değişmeyle İlgili Genel Kavramlar; Felsefi Açıklamalar; İbn Haldun, Danilevsky, Kroeber, Spengler, Toynbee; Evrimci Modeller: Comte, Durkheim, Weber, Morgan, Spencer, Gökalp, Tönnies, Ward, Genel Evrim; Diyalektik ve Toplumsal Değişme Modelleri ve Tarihin Marksist İmgesi, Marx, Sorokin
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam