Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
HUKUK SOSYOLOJISI
Code
SOS216
Course Info
Hukuk- toplum ilişkisi: özellikle modern toplumun karmaşık yapıları içerisinde hukukun kurumsallaşması ve bunun temelindeki düzen kurma çabası ders kapsamında ele alınan temel konudur. Ders, ayrıca hukukun toplumdaki görünüş biçimlerine ve burada ortaya çıkan aksaklıklara ilişkin değişik bakış açıları ve çözüm önerileri sunar. Bu bağlamlarda yapılacak tartışma ve araştırmalar, hukuku öğrenci nezdinde, statik bir yapı olmaktan çıkarıp yaşayan bir toplumsal olgu haline getirmeyi amaçlar.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam