Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
Code
SOS211
Course Info
Weber ve Neo Weberci Kuram ve Tabakalaşma üzerine Tartışmalar; Marx ve Neo Marxist kuram ve Tabakalaşma üzerine Tartışmalar; Sınıf, Etnisite, ve Cinsiyet; Sınıf, Kültür ve Tüketim; Türkiye’de Tabakalaşma ve Toplumsal Eşitsizlikler
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam