Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
AILE SOSYOLOJISI
Code
SOS208
Course Info
Aile, Akrabalık ve Evliliğin Toplumsal Anlam ve Amacı; Aile ve Sosyal Kuram; Siyasal bir Kavram olarak Aile; İdeal Aile Algısı ve Politikaları; Neoliberalizm ve Aile; Aile, Emek ve Hukuk; Demografik Dönüşüm ve Göç Sürecinde Aile; Türkiye’de Ailenin Dönüşümü; Aile ve Şiddet; Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk; Aile Mekanında Beden, Cinsiyet Yönetimi; Aile’nin Kurumsallaşması, Kadın ve Erkek Halleri; Geleneksel Aile Dışında Mahrem Yurttaşlık.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam