Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
KENT SOSYOLOJISI
Code
SOS202
Course Info
Kentleri ve Kentsel Süreçleri Anlamak; Kent Kavramı ve Tarihte Kent; Tarihte ve Günümüzde Kent; Kentleşme Kuramları: Avrupa; Kentleşme Kuramları: Amerika; Çağdaş Kent Kuramları; Hızlı ve Eşitsiz Kentleşme; Göç, Gecekondulaşma ve Kentleşme; Gecekondu Kimliği ve “Öteki” Olarak Gecekondulular; Ulusaldan Küresele: 1980 Sonrası Türkiye Kentleri; Kentli Yoksullar; Toplumsal Tabakalaşmanın Kent Mekânı ve Kültüründe Yansımaları
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam